Privacy- en Cookie beleid

Persoonlijke data (verder aangeduid als “data”) zullen bij ons enkel verwerkt worden in die mate waarin dit nodig is met het doel om een functionele en gebruiksvriendelijke website ter beschikking te stellen, hieronder vallen ook de inhoud en de diensten die we er aanbieden.

Volgens Art. 4 No. 1 van de wetgeving (EU) 2016/679, i.e. de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (verder aangeduid als “GDPR”), “verwerken” verwijst naar elke handeling of set van handelingen zoals verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen, wijzigen, opvragen, consulteren, gebruiken, openbaarmaking door overbrenging, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, overeenstemming of combineren, beperken, uitwissen of vernietiging uitgevoerd op persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij beheerd door onszelf of in samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over externe componenten die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat de genoemde derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

I. Informatie over ons als beheerders van uw gegevens
II. De rechten van gebruikers en dataonderwerpen
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als beheerders van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de “beheerder”) voor doeleinden van gegevensbeschermingswetgeving is:

Luxplosion V.O.F.
Oranjerielaan 5
9030 Gent
België

E-mail: info@uulki.com

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:
Helga D’Havé

II. De rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de gegevensverwerking die hieronder in meer detail wordt beschreven, hebben gebruikers en betrokkenen het recht op

  • bevestiging of gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 GDPR);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook artikel 16 GDPR);
  • onmiddellijke verwijdering van gegevens over hen (zie ook artikel 17 DSGVO), of als verdere verwerking noodzakelijk is zoals bepaald in Art. 17 Par. 3 GDPR, om de verdere verwerking te beperken volgens art. 18 GDPR;
  • om kopieën te ontvangen van de gegevens die hen betreffen en / of door hen worden verstrekt en om deze ook door te sturen naar andere aanbieders / beheerders (zie ook artikel 20 GDPR);
  • om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de betreffende gegevens door de dataverwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook artikel 77 GDPR).

Bovendien is de verantwoordelijke voor de dataverwerking verplicht om alle ontvangers aan wie hij gegevens verstrekt, op de hoogte te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen die worden gesteld aan de verwerking ervan per Art. 16, 17 Par. 1, 18 GDPR. Deze verplichting is echter niet van toepassing als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. Niettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen volgens Art. 21 GDPR het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verantwoordelijke op grond van art. 6 Par. 1 letterlijk f) GDPR. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw gegevens die we verwerken wanneer u onze website gebruikt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, mits de verwijdering ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen, of tenzij hieronder anders bepaald.

Servergegevens

Om technische redenen verzamelen we de volgende gegevens, die door uw internetbrowser naar ons of onze serverprovider zijn verzonden, vooral om een veilige en stabiele website te garanderen: deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website waarop u bij ons terecht kwam (verwijzende URL), de webpagina’s die u op onze site hebt bezocht, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres waarvan u onze site hebt bezocht.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in combinatie met uw gegevens.

De basis voor deze opslag is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons rechtmatige belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen maximaal zeven dagen verwijderd, tenzij permanente opslag is vereist voor bewijsdoeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek van het betreffende incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessiecookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens of IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger, waardoor we bijvoorbeeld onze website in verschillende talen kunnen weergeven of een winkelwagenfunctie kunnen aanbieden.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is Art. 6 Par. 1 b) GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen voor het initiëren of verwerken van contractuele relaties.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt onze rechtmatige interesse in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De wettelijke basis is dan Art. 6 Par. 1 f) GDPR.

Wanneer u uw browser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee we samenwerken met als doel het adverteren, analyseren of verbeteren van de functies van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder over de rechtsgrondslag en het doel van het verzamelen en verwerken van deze gegevens door cookies.

c) Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Op dezelfde manier kunt u de browser gebruiken om cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen. De vereiste stappen en maatregelen variëren echter, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie van uw browser of neem contact op met de maker voor ondersteuning. Browserinstellingen kunnen niet voorkomen dat er zogenaamde flash-cookies worden ingesteld. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. De vereiste stappen en maatregelen zijn ook afhankelijk van de Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruikt u de helpfunctie of raadpleegt u de documentatie voor uw Flash-speler of neemt u voor ondersteuning contact op met de maker ervan.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan het zijn dat niet alle functies op onze website volledig te gebruiken zijn.

Verwerking van bestellingen

De gegevens die u invoert wanneer u goederen en / of diensten bij ons bestelt, moeten worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren. Let op: bestellingen kunnen niet worden verwerkt wanneer u deze gegevens niet verstrekt.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 Par. 1 b) GDPR.

Nadat uw bestelling is voltooid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd, maar alleen na de bewaarperioden die zijn vereist door de belastingwetgeving en het handelsrecht.

Om uw bestelling te verwerken, zullen we uw gegevens delen met de koerierdienst die verantwoordelijk is voor de aflevering voor zover dat nodig is om uw bestelling af te leveren en / of bij de betalingsdienstaanbieder in de mate dit nodig is om uw betaling te verwerken.

>

De juridische basis voor de overdracht van deze gegevens is Art. 6 Par. 1 b) GDPR.

Klantenaccount en registratie

Als u via onze website een klantaccount bij ons maakt, gebruiken we de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijvoorbeeld uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend voor diensten die hebben geleid tot de mogelijke plaatsing van een bestelling of het aangaan van een andere contractuele relatie met ons, om dergelijke bestellingen of contracten te vervullen en om klantenservice te bieden (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen of om u een wishlist-functie te kunnen aanbieden). We slaan ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor deze verwerking van uw gegevens, met verwijzing naar dit privacybeleid. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw klantenaccount te leveren.

Als u toestemming geeft voor deze verwerking, Art. 6 Par. 1 a) GDPR is de wettelijke basis voor deze verwerking.

Als het openen van de klantaccount ook bedoeld is om een contractuele relatie met ons aan te gaan of om een bestaand contract met ons te sluiten, is de juridische basis voor deze verwerking ook Art. 6 Par. 1 b) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken op grond van art. 7 Par. 3 GDPR met toekomstig effect. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt.

De eerder verzamelde gegevens worden vervolgens verwijderd zodra verwerking niet langer nodig is. We moeten echter de bewaartermijnen naleven die op grond van het belasting- en handelsrecht vereist zijn.

Nieuwsbrief

Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die voor dit doel worden verzameld, d.w.z. uw e-mailadres, en optioneel, uw naam en adres, naar ons verzonden. We slaan ook het IP-adres van uw computer op en de datum en tijd van uw registratie. Tijdens het registratieproces, zullen we uw toestemming verkrijgen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief en het type inhoud dat wordt aangeboden, met verwijzing naar dit privacybeleid. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden en worden niet doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 a) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief intrekken onder Art. 7 Par. 3 GDPR met effect in de toekomst. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of op de “uitschrijven” link klikken die in elke nieuwsbrief aanwezig is.

Contact

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt voor het verwerken van uw verzoek. We moeten deze gegevens hebben om uw vraag te verwerken en te beantwoorden; anders kunnen we het niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd zodra we uw vraag volledig hebben beantwoord en er verder geen wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, zoals in het geval hieruit een bestelling of contract voortvloeit.

Gebruikersberichten, reacties en beoordelingen

Het kan zij dat we u de mogelijkheid bieden om vragen, antwoorden, meningen en beoordelingen op onze website te plaatsen, hierna gezamenlijk ‘berichten’ genoemd. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen we uw bericht, de datum en het tijdstip waarop u het hebt ingediend en eventueel pseudoniemen die u hebt gebruikt, verwerken en publiceren.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 a) GDPR. U kunt uw voorafgaande toestemming daarvoor intrekken met toekomstig effect op grond van art. 7 Par. 3 GDPR. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt.

Daarnaast verwerken we ook uw IP-adres en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat we een rechtmatig belang kunnen hebben bij het nemen of ondersteunen van verdere actie als uw bericht inbreuk maakt op de rechten van derden en / of anderszins onwettig is.

In dit geval is de wettelijke basis Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in elke juridische verdediging die we mogelijk moeten nemen.

Vervolgopmerkingen

Als u berichten plaatst op onze website, kunnen we u ook de mogelijkheid bieden om u te abonneren op eventuele vervolgopmerkingen van derden. Om u te kunnen informeren over deze vervolgopmerkingen, moeten we uw e-mailadres verwerken.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 a) GDPR. U kunt uw voorafgaande toestemming voor op deze inschrijving intrekken met toekomstig effect onder Art. 7 Par. 3 GDPR. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of op de koppeling voor afmelding in elke e-mail klikt.

Google Analytics

We gebruiken op onze website Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

De Google Analytics-service wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze site. </ p>

Gebruiks- en gebruikersinformatie, zoals het IP-adres, de plaats, het tijdstip of de frequentie van uw bezoeken aan onze website, wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimiseringsfunctie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie van bezoeken aan onze website te bezorgen en wat bezoekers daar doen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en van internet in het algemeen.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet verbindt met andere gegevens. Daarnaast biedt Google meer informatie over de procedures voor gegevensbescherming op

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl,

inclusief opties die u kunt oefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google een mogelijkheid tot uitschrijven via een add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

met verdere informatie. Deze add-on kan worden geïnstalleerd in de meest populaire browsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert Google Analytics ‘JavaScript (ga.js) dat geen informatie over het websitebezoek moet worden doorgestuurd naar Google Analytics. Dit neemt echter niet weg dat informatie naar ons wordt verzonden of naar andere webanalysediensten die we kunnen gebruiken, zoals hierin wordt beschreven.

Google-Maps

Onze website gebruikt Google Maps om onze locatie weer te geven en om een routebeschrijving op te geven. Dit is een service van Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). </ P>

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Google-server in de VS tot stand gebracht telkens wanneer onze website wordt geopend.

Als u toegang krijgt tot de componenten van Google Maps die zijn geïntegreerd in onze website, slaat Google een cookie op uw apparaat op via uw browser. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. We kunnen niet voorkomen dat Google servers in de VS gebruikt.

De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving wordt verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Verdere details zijn te vinden in de sectie over cookies hierboven.

Bovendien wordt het gebruik van Google Maps en de informatie die wordt verkregen via Google Maps beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&amp%3Bhl=en&hl=nl en de Algemene voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps/. </ p>

Google biedt ook meer informatie op </ p>

https://adssettings.google.com/authenticated </ p>

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en&hl=nl </ p>

Google reCAPTCHA

Onze website gebruikt Google reCAPTCHA om te controleren en te voorkomen dat geautomatiseerde servers (“bots”) toegang krijgen tot en interactie hebben met onze website. Dit is een service van Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en van welk IP-adres het reCAPTCHA-invoervak is gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google andere informatie verzamelen die nodig is om deze service te bieden en te garanderen.     & nnbsp;

De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de beveiliging van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of dergelijke.

Google biedt gedetailleerde informatie op

https://policies.google.com/privacy

met betrekking tot de algemene afhandeling van uw gebruikersgegevens.

Google-lettertypen </ h4>

Onze website gebruikt Google Fonts om externe lettertypen weer te geven. Dit is een service van Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild </ p>

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief </ p>

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de Google-server in de VS tot stand gebracht telkens wanneer onze website wordt geopend.

De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze site.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met Google tot stand gebracht, waarmee Google de website kan identificeren van waaruit uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de lettertypen worden verzonden voor weergave.

Google biedt gedetailleerde informatie op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

met name over opties om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Facebook-plug-in

Onze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk van Facebook. Facebook.com is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. In de EU wordt deze dienst ook beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide “Facebook” genoemd.

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt0000000GnywAAC & amp; status = Actief

Facebook garandeert dat het de EU-regels inzake gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.</ p>

De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectieve functies is beschikbaar via Facebook op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/</ a> </ p>

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s die u op onze website bezoekt, downloadt uw browser een pictogram voor de plug-in van de servers van Facebook in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Bovendien worden de datum en tijd van uw bezoek aan onze website ook geregistreerd.

Als u bent aangemeld bij Facebook terwijl u een onze ingeplugde websites bezoekt, wordt de informatie die door de plug-in van uw specifieke bezoek is verzameld, door Facebook herkend. De verzamelde informatie kan dan worden toegewezen aan uw persoonlijke account op Facebook. Als u bijvoorbeeld de Facebook vind ik leuk-knop gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-account en gepubliceerd op het Facebook-platform. Als u dit wil voorkomen, moet u zich afmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt of een add-on voor uw browser gebruiken om te voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geladen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties in het privacybeleid van Facebook op

https://www.facebook.com/policy.php </ p>

YouTube

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een video-portaal dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS, hierna “YouTube” genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief

Google en haar dochteronderneming YouTube garanderen dat zij de EU-regels voor gegevensbescherming zullen naleven bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus om video’s weer te geven. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de geavanceerde privacymodus dat de onderstaande gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.</ p>

Zonder deze modus wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze webpagina’s opent waarop een YouTube-video is ingesloten.</ p>

Deze verbinding is vereist om de betreffende video op onze website in uw browser te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt minimaal je IP-adres, de datum en het tijdstip waarop de video werd weergegeven, evenals de website die u hebt bezocht. Daarnaast wordt een verbinding met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google tot stand gebracht.

Als u bent aangemeld bij YouTube wanneer u onze site bezoekt, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Om dit te voorkomen, moet u zich afmelden bij YouTube voordat u onze site bezoekt of de juiste instellingen in uw YouTube-account maken.

Met het oog op functionaliteit en analyse van gebruiksgedrag, slaat YouTube permanent cookies op uw apparaat op via uw browser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Verdere details zijn te vinden in de sectie over cookies hierboven.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties vindt u in het privacybeleid van Google op

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

MailChimp – Nieuwsbrief

We bieden u de mogelijkheid om u via onze website te registreren voor onze gratis nieuwsbrief.

We gebruiken MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS, hierna te noemen “The Rocket Science Group”.

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt0000000TO6hAAG & amp; status = Actief

garandeert de Rocket Science Group dat het de EU-regels voor gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten. Daarnaast biedt de Rocket Science Group meer informatie over zijn gegevensbeschermingspraktijken op

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die u voor dit doel worden gevraagd, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, verwerkt door The Rocket Science Group. Bovendien worden uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie opgeslagen. Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen verkregen, samen met een concrete beschrijving van het type inhoud dat wordt aangeboden en verwijzingen naar dit privacybeleid.

De nieuwsbrief die vervolgens door The Rocket Science Group wordt verzonden, bevat ook een trackingpixel, een webbeacon. Deze pixel helpt ons te evalueren of en wanneer u onze nieuwsbrief hebt gelezen en of u op links in deze nieuwsbrief hebt geklikt. Naast verdere technische gegevens, zoals gegevens over uw computerhardware en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen, zodat we onze nieuwsbrief kunnen optimaliseren en kunnen beantwoorden aan de wensen van onze lezers. De gegevens zullen daarom de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze nieuwsbrief verhogen. </ p>

De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief en de analyse is Art. 6 Par. 1 a) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief met toekomstig effect intrekken onder Art. 7 Par. 3 GDPR. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of klikken op de in elke nieuwsbrief aanwezige link om uit te schrijven.

Jetpack – WordPress-statistieken

Onze website gebruikt Jetpack met de WordPress Stats-extensie. Dit is een webanalysedienst van Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS, hierna “Automattic” genoemd.

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt0000000CbqcAAC & amp; status = Actief

Automattic garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels voor gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

De Jetpack: WordPress Stats-services worden gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze site.

Jetpack: WordPress Stats slaat cookies op uw apparaat op via uw browser om te analyseren hoe u onze site gebruikt.

Gegevens zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de website waar u vandaan kwam (verwijzende URL), de duur van uw bezoek en de frequentie van uw bezoeken worden verwerkt. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op een Automattic-server in de VS. Uw IP-adres wordt echter onmiddellijk na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen, anoniem gemaakt.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Verdere details zijn te vinden in de sectie over cookies hierboven.

CloudFlare

Om onze website te beveiligen en de laadtijden te optimaliseren, gebruiken we het CloudFlare CDN (content delivery network). Dit is een service van Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, VS, hierna te noemen “CloudFlare”.

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

( https://www.privacyshield.gov/ ? deelnemer id = a2zt0000000GnZKAA0 & amp; status = Actief )

CloudFlare garandeert dat het de EU-regels voor gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten zal volgen.</ p>

De juridische basis voor het verzamelen en verwerken van deze informatie is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de veilige werking van onze website en in de optimalisatie ervan. </ p>

Als u onze website bezoekt, worden uw vragen doorgestuurd naar CloudFlare-servers. Statistische toegangsgegevens over uw bezoek aan onze website worden verzameld en CloudFlare slaat een cookie op uw eindapparaat op via uw browser. Toegang tot gegevens omvat

– uw IP-adres;

– de pagina (‘s) op onze site waartoe u toegang hebt;

– type en versie van de internetbrowser die u gebruikt;

– uw besturingssysteem;

– de website waar u vandaan kwam voorafgaand aan het bezoeken van onze website (verwijzende URL);

– uw verblijfsduur op onze site; en & nbsp;

– de frequentie waarmee onze pagina’s worden geopend.

De gegevens worden door CloudFlare gebruikt voor statistische evaluaties van de toegangen en voor de beveiliging en optimalisatie van de aanbieding.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Verdere details zijn te vinden in de sectie over cookies hierboven.

CloudFlare biedt meer informatie over de verzameling en verwerking van gegevens, evenals uw rechten en uw opties voor het beschermen van uw privacy op deze link:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Google AdWords met conversies bijhouden

Onze website gebruikt Google AdWords en het bijhouden van conversies. Dit is een service van Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief </ p>

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

We gebruiken het bijhouden van conversies om gerichte promotie voor onze site te bieden. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website. </ p>

Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, slaat de conversies tracking die we gebruiken een cookie op uw apparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies vervallen na 30 dagen en identificeren u anders niet persoonlijk.</ p>

Als de cookie nog steeds geldig is en u een specifieke pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze advertenties op Google heeft geklikt en dat u vervolgens bent doorgestuurd naar onze website.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie van bezoeken aan onze website te bezorgen en wat bezoekers daar doen. Daarnaast ontvangen we informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en informatie over de pagina’s op onze website die vervolgens worden bezocht. Noch wij, noch derden die Google AdWords gebruiken, kunnen u identificeren via deze conversie tracking.

U kunt ook de installatie van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Op dezelfde manier kunt u de browser gebruiken om cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen. De vereiste stappen en maatregelen variëren echter, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie van uw browser of neem contact op met de maker voor ondersteuning.

Daarnaast biedt Google meer informatie over de procedures voor gegevensbescherming op

https://services.google.com/sitestats/nl.html </ p>

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl & nbsp; </ p>

https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl</ a> </ p>

met name informatie over hoe u het gebruik van uw gegevens kunt voorkomen. </ p>

Google-remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie op onze website. Dit is een service van Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google).

Via certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt000000001L5AAI & amp; status = Actief

Google garandeert dat het zich zal houden aan de EU-regels inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

We gebruiken deze functie om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties te laten genereren op websites van derden die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google.

De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Om deze advertentieservice te laten functioneren, slaat Google een cookie op met een reeks nummers op uw apparaat via uw browser wanneer u onze website bezoekt. Deze cookie registreert zowel uw bezoek als het gebruik van onze website in anonieme vorm. Persoonlijke gegevens worden echter niet doorgegeven. Als u vervolgens een website van een derde bezoekt die ook het advertentienetwerk van Google gebruikt, kan er reclame verschijnen die verwijst naar onze website of onze aanbiedingen aldaar.

Om deze functie permanent uit te schakelen, biedt Google een browserinvoegtoepassing voor de meest voorkomende browsers op

https://www.google.com/settings/ads/plugin ? hl = nl /p>

Evenzo, het gebruik van cookies van bepaalde providers, b.v. via

http://www.youronlinechoices.com/uk/your -ad-keuzes /

en

http://www.networkadvertising.org/choices/

kan worden gedeactiveerd door opt-out.

Met

cross-device marketing kan Google uw gebruikspatronen over meerdere apparaten volgen, dus u kunt op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties zien, zelfs wanneer u van apparaat wisselt. Dit vereist echter dat u ermee akkoord bent gegaan om uw browsegeschiedenis te koppelen aan uw bestaande Google-account.

Google biedt meer informatie over Google-remarketing op

http://www.google.com/privacy/ads/</ a> </ p>

Wedstrijden

We bieden u de mogelijkheid om op onze website deel te nemen aan wedstrijden. Als u deelneemt aan een van onze wedstrijden, worden de gegevens die u ons daarvoor verstrekt, verwerkt zonder uw verdere toestemming, maar alleen om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan.

Als onderdeel van de wedstrijd zullen we uw gegevens doorgeven aan het transportbedrijf dat is belast met de levering van de goederen of aan een financiële dienstverlener als de overdracht noodzakelijk is voor de aflevering of betaling van uw winst. Als u wint en uw informatie wordt gepubliceerd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht in de toestemmingsverklaring.

De juridische basis voor de overdracht van deze gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b) GDPR.

Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deelname aan onze wedstrijden kan worden uitgeoefend in overeenstemming met art. 7 Par. 3 GDPR met toekomstig effect. Het enige dat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt.

Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de modelgegevensbeschermingsverklaring van advocatenkantoor Weiß & Partner